Mikä on Google Drive / My Drive?

Google Drive sallii käyttäjien varastoida tiedostoja palvelimilleen, synkronoida tiedostoja laitteiden välillä sekä jakaa tiedostoja muille. My Drivessa tiedostot ja kansiot ovat yksilökohtaisessa omistuksessa. Asetukset My Drivessa ovat tarkoitettu hienojakoiseen jakamiseen, sillä käyttöoikeudet ja näkyvät voivat vaihdella käyttäjien välillä. Käyttäjät voivat halutessaan lisätä jaettua sisältöä Omaan Driveen.


Mikä on Team Drive?

Team Drive on G Suite Business ja Enterpriselle käytössä oleva jaettu tiedostonhallintaratkaisu. Team Drivessa tiedostot ovat tiimin/organisaation omistuksessa eivätkä yksittäisten käyttäjien. Kaikki Team Drivessa olevat näkevät saman näkymän ja sisällön, mutta käyttöoikeudet (edit/view) voivat vaihdella. Pääkäyttäjät voivat ainoastaan hallinnoida käyttöoikeuksia.


Team Drive vs My Drive

Google Team Drivet ovat jaettuja tiloja, jonne tiimit voivat helposti varastoida, etsiä ja päästä käsiksi tiedostoihin missä vaan ja mistä laitteesta tahansa. Toisin kuin tiedostot My Drivessa, tiedostot Team Drivessa kuuluvat tiimille yksilön sijaan. Team Drivessä on helppo jakaa tiedostoja ja kansioita ryhmän kesken, koska kaikilla Team Driven jäsenillä on oletuksena täydet oikeudet kansioihin ja tiedostoihin. Team Drivessä organisaatio omistaa kaikki kansiot ja tiedostot toisin kuin My Drivessä, jossa jokaisella tiedostolla on yksittäinen käyttäjä omistajana. Team Drivessä kaikilla jäsenillä on sama näkymä, mutta käyttöoikeudet voivat vaihdella. Team Drivessä ulkoinen jakaminen on rajatumpaa kuin My Drivessä; jakaminen onnistuu vain yksittäisille tiedostoille, kokonaisia kansioita ei voi jakaa organisaation ulkopuolelle.